$6.95

TFV8 V8-Q4 Quadruple Coil

  • 0.15ohm (50-180w / BEST 90-150w)